วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ ปี 55

แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดงเย็น ทุกท่าน การเบิกค่าเดินทางให้เข้าไปคัดลอกแบบฟอร์มได้จากเครื่อง Pao-pc_6 ในไดร์ D หัวข้อ แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ55(word)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น